Available courses

Lain ja säännösten edellyttävää koulutusta:
Linja-autonkuljettajille vammaisuuteen liittyvää koulutusta

Linja-auton kuljettajille on tarjottava 1.3.2018 alkaen, vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävää koulutusta tai ohjeistusta (Traficom).

EU N: o 181/2011 (16)
Liikenteenharjoittajien on varmistettava, että kuljettajat saavat vammaisuuteen liittyvää ja vaadittua koulutusta.

Kysy koulutusta: www.direktiivikouluttajat.fi